Περιήγηση: ψευτοδιλήμματα

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Κάλπικα διλήμματα και διαβεβαιώσεις «σταθερότητας» και «σοβαρότητας»

Αφθο­να κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα του τύπου «πρό­ο­δος — συντή­ρη­ση», καλέ­σμα­τα «δημο­κρα­τι­κής παν­στρα­τιάς», αλλά και μπό­λι­κο εκφο­βι­σμό για την «δεξιά που έρχεται…