Περιήγηση: Ωκεανός

Διεθνή
Μεξικό: Κατασβέστηκε πυρκαγιά στην επιφάνεια του ωκεανού (ΒΙΝΤΕΟ)

Πυρ­κα­γιά στην επι­φά­νεια του ωκε­α­νού, δυτι­κά της χερ­σο­νή­σου Γιου­κα­τάν του Μεξι­κού, κατα­σβέ­στη­κε νωρίς την Παρα­σκευή, ανα­κοί­νω­σε η κρα­τι­κή πετρε­λαϊ­κή εταιρεία…