Περιήγηση: Όλυμπος

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Όλες οι παρατάξεις αρνήθηκαν να στηρίξουν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατά της επιβολής εισιτηρίου στον Όλυμπο!

Με την άρνη­σή τους να εγκρί­νουν το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας για να μην επι­βλη­θεί εισι­τή­ριο στον Όλυ­μπο, η…

Επικαιρότητα
Δήμος Δίου-Ολύμπου: Δια ζώσης συνεδρίαση του ΔΣ για τον Όλυμπο ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί διά ζώσης η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αύριο, Τετάρ­τη 25/8, συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Δίου — Ολύ­μπου και να συζητηθεί…

Κοινωνία
Πλάκα αφιερωμένη στον Χοσέ Μαρτί και την Ελληνοκουβανική φιλία τοποθετήθηκε στον Όλυμπο

Μια πλά­κα αφιε­ρω­μέ­νη στον Εθνι­κό Ήρωα της Κού­βας Χοσέ Μαρ­τί και την Ελλη­νο­κου­βα­νι­κή Φιλία υπάρ­χει πλέ­ον στις βου­νο­κορ­φές του Ολύμπου.…

Πολιτική
Δήμος Δίου-Ολύμπου: Στις 26 Μαϊου ψηφίζουμε-στηρίζουμε «Λαϊκή Συσπείρωση», για να μπουν μπροστά οι ανάγκες του λαού!

Μπρο­στά στις εκλο­γές της 26ης Μαϊ­ου η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Δήμου Δίου-Ολύ­μπου, με επι­κε­φα­λής την υπο­ψή­φια δήμαρ­χο Κατε­ρί­να Κου­ρί­τα, απευ­θύ­νει πλατύ…