Περιήγηση: Όμηροι

Διεθνή
Ισραήλ: Μεγάλες διαδηλώσεις για συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και πρόωρες εκλογές

Χιλιά­δες δια­δη­λω­τές βγή­καν χθες Σάβ­βα­το στους δρό­μους αρκε­τών πόλε­ων του Ισρα­ήλ, ζητώ­ντας την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των…

Διεθνή
Χιλιάδες Ισραηλινοί ξανά στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση του Νετανιάχου

Χιλιά­δες Ισραη­λι­νοί βγή­καν ξανά σήμε­ρα στους δρό­μους ισραη­λι­νών πόλε­ων για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν κατά της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης του πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετανιάχου.…

Διεθνή
Λωρίδα της Γάζας: Πρόταση για 40ήμερη κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση Χαμάς έχει λάβει προ­σχέ­διο πρό­τα­σης από τις συνο­μι­λί­ες που διε­ξά­γο­νται στο Παρί­σι με στό­χο την επί­τευ­ξη εκεχειρίας…

Διεθνή
Χιλιάδες Ισραηλινοί αποδοκίμασαν την κυβέρνηση, απαιτώντας συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν το βρά­δυ του Σαβ­βά­του σε πολ­λές πόλεις του Ισρα­ήλ, με βασι­κό αίτη­μα την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για την…