Περιήγηση: Όσα επέζησαν στη μνήμη

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Χρ. Νταβαντζής, «Η πορεία ενός ανθρώπου που πάλεψε και συνεχίζει να παλεύει για τους ανθρώπους του μόχθου μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ»

Ο χαι­ρε­τι­σμός της Νομι­κής Γλυ­νά­τση, Γραμ­μα­τέα της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Βάσης ΚΚΕ Νέου Κόσμου, στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Χρή­στου Νταβαντζή…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κ. Μαραγκουδάκης: «Ιστόρημα-προσφορά στον Ελληνικό λαό, για μια περίοδο που ο ίδιος ο συγγραφέας έζησε, με μύριους κινδύνους…»

Η ομι­λία του Κώστα Μαρα­γκου­δά­κη, προ­έ­δρου του Ιδρύ­μα­τος Περί­θαλ­ψης Ηλι­κιω­μέ­νων «Το Σπί­τι του Αγω­νι­στή», στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Χρήστου…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Χρ. Τσιντζιλώνης: Βιβλίο-απάντηση στους παραχαράκτες της ιστορικής αλήθειας και της ηρωικής αντίστασης του λαού μας

Η ομι­λία του Χρή­στου Τσιν­τζι­λώ­νη, προ­έ­δρου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Χρή­στου Ντα­βαν­τζή «Όσα επέ­ζη­σαν στη μνή­μη… Οδοιπορικό…

Εκδηλώσεις
Το ΑΤΕΧΝΩΣ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου “Όσα επέζησαν στη μνήμη… Οδοιπορικό μιας ζωής”

Το περιο­δι­κό ΑΤΕΧΝΩΣ (atexnos.gr) σας προ­σκα­λεί στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου Όσα επέ­ζη­σαν στη μνή­μη… Οδοι­πο­ρι­κό μιας ζωής, του Χρή­στου Ι.…