Περιήγηση: Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ

Κοινωνία
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Να επιταχυνθούν οι προετοιμασίες για τον χειμώνα στις δομές προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου

Η Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες (Υ.Α.) καλεί τις ελλη­νι­κές αρχές να επι­τα­χύ­νουν τις προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τον χειμώνα…