Περιήγηση: 100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση – Αντώνης Στεμνής