Περιήγηση: 100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση

Επικαιρότητα
Του Οκτώβρη οι φωτιές – 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση

«Η εργατοαγροτική επανάσταση για την αναγκαιότητα της οποίας μιλούσαν συνεχώς οι μπολσεβίκοι πραγματοποιήθηκε. Ζήτω η παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση!»: Με αυτά…