Περιήγηση: 16χρονη

Κοινωνία
Στη φυλακή δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για τη χορήγηση ναρκωτικού «σίσα» στην 16χρονη που νοσηλεύεται σε κώμα

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται οι δύο από τους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους που απο­λο­γή­θη­καν σήμε­ρα στην ανα­κρί­τρια, αρμό­δια για υπο­θέ­σεις ναρ­κω­τι­κών, για την…

Επικαιρότητα
Χαλκιδική: Από εισρόφηση — και όχι από αλλεργικό σοκ — κατέληξε η 16χρονη σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Από εισ­ρό­φη­ση κατέ­λη­ξε τελι­κά, η 16χρονη κοπέ­λα που πέθα­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα στη Χαλ­κι­δι­κή, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τον ιατρο­δι­κα­στή. Οπως μετέ­δω­σε η…