Περιήγηση: 1944 Η απελευθέρωση της Αθήνας και η ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη