Περιήγηση: 20ή Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Πολιτική
«Ο ευρωκομμουνισμός ήταν οπορτουνιστικός εκφυλισμός»: Ο ΓΓ του ΚΚ Ιταλίας Μάρκο Ρίτσο αποκαθηλώνει τον Μπερλινγκουέρ

Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον παρου­σί­α­σε η ομι­λία του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) Μάρ­κο Ρίτσο κατά τη…

Επικαιρότητα
Live η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στην 20ή Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Δεί­τε σε απευ­θεί­ας μετά­δο­ση την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα στην 20ή Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργατικών…