Περιήγηση: 200 Καισαριανής

Εκδηλώσεις
ΚΟΑ-ΚΚΕ & ΟΠ Αττικής ΚΝΕ: Εκδήλωση 8 Μάη για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του ’44

🔻 Σάβ­βα­το 8 Μάη στις 7 μμ. στο Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής. 🔻 Εκδή­λω­ση για τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές την Πρω­το­μα­γιά του…

Εκδηλώσεις
ΚΟΑ του ΚΚΕ — ΟΠ Αττικής της ΚΝΕ: Εκδήλωση στις 8 Μάη για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του ’44

Εκδή­λω­ση για τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές την Πρω­το­μα­γιά του 1944 διορ­γα­νώ­νουν η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ και η ΟΠ Αττικής…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Εκδήλωση στην Καισαριανή, αφιερωμένη στους 200 κομμουνιστές και στους χιλιάδες που έπεσαν για το δίκιο του λαού

Η μεγά­λη αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρ­χεί­ου Και­σα­ρια­νής, με το φουα­γιέ της  και το προ­αύ­λιο στά­θη­καν «λίγα» για να αντέ­ξουν το…