Περιήγηση: 21η Απριλίου 1967

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τα 45 χρόνια από την κατάρρευση της Απριλιανής δικτατορίας

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα 45 χρό­νια από την κατάρ­ρευ­ση της δικτα­το­ρί­ας της 21ης Απρι­λί­ου, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Με αφορ­μή τη…

Ιστορία
Ο πρώτος εορτασμός των «Δεκεμβριανών» από την Απριλιανή δικτατορία (Ντοκουμέντα)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή τα 50 χρό­νια από την επι­βο­λή της 7χρονης δικτα­το­ρί­ας παρου­σιά­ζου­με δύο μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντα. Βρίσκονται…