Περιήγηση: 21η Απριλίου

Προτεινόμενο
«Μετά την 21ην Απριλίου η γαλήνη η οποία είχε σβύση, ήλθε πάλιν εις την οικογένεια σου» (Ντοκουμέντο της Χούντας)

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη 1967 χτύ­πη­σε με ιδιαί­τε­ρη μανία το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Από τις πρώ­τες μέρες…

Επικαιρότητα
Σπ. Χαλβατζής: Οι δικτατορίες, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν πέφτουν από τον ουρανό αλλά είναι δημιούργημα του καπιταλισμού

Η δικτα­το­ρία δεν ήταν κάτι που έπε­σε από το κενό, ούτε οργα­νώ­θη­κε από ορι­σμέ­νους «άφρο­νες» αξιω­μα­τι­κούς, τόνι­σε ο Σπύ­ρος Χαλβατζής,…