Περιήγηση: 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή Πάρκο Τρίτση