Περιήγηση: 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή

Εκδηλώσεις
Η καρδιά της ανυπόταχτης νεολαίας χτυπά στο πάρκο «Αντ. Τρίτσης» 🚩Το πρόγραμμα σήμερα 19 Σεπτέμβρη

📍 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 🔻 21.30: «Στ’ όνο­μά σου Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα…». Ενορ­χή­στρω­ση: Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης. Τρα­γου­δούν: Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Μανώ­λης Μητσιάς. Αφήγηση:…

Πολιτισμός
«ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» 🚩 Κυκλοφορεί το 11ο τεύχος

🔻 Κυκλο­φο­ρεί το 11ο τεύ­χος του περιο­δι­κού που επι­με­λεί­ται η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες νεο­λαί­ας, «Το κόκ­κι­νο Αερό­στα­το… γεμάτο…

Επικαιρότητα
Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας: Θα επισκεφτεί τη ΔΕΘ και θα μιλήσει στο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, θα επι­σκε­φτεί τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, κατά τη διάρ­κεια της ΔΕΘ, από την Πέμ­πτη 12 Σεπτέμ­βρη έως και το Σάβ­βα­το 14 Σεπτέμβρη.…

Επικαιρότητα
45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»: Καταγγελία των ΤΟ Ιωαννίνων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη στάση της δημοτικής αρχής

Την Κυρια­κή 1‑Σεπ-19, στην πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στα Γιάν­νε­να, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν παράσταση…