Περιήγηση: 50ή Επέτειος Πολυτεχνείου

Επικαιρότητα
Αθήνα: 50 χρόνια Πολυτεχνείο_ Τα στιβαρά και πολύ μαζικά μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε μια μεγάλη πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία _Βίντεο+Φωτο

Με έντο­νο το κόκ­κι­νο χρώ­μα, μια μεγά­λη πορεία έχουν σχη­μα­τί­σει τα πολύ μαζι­κά μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ επί…

Επικαιρότητα
Πολυτεχνείο: Όλοι σήμερα στις αντιιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις και πορείες

Με τη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία κορυ­φώ­νε­ται σήμε­ρα ο τρι­ή­με­ρος εορ­τα­σμός των 50 χρό­νων από τον ξεση­κω­μό του…

Επικαιρότητα
50 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου: ΚΚΕ-ΚΝΕ _κατά 10άδες σύλλογοι και μαζικές οργανώσεις αποτίουν φόρο τιμής και μνήμης

ΚΚΕ — ΚΝΕ Ο ξεση­κω­μός του Πολυ­τε­χνεί­ου δεί­χνει το μεγα­λείο της λαϊ­κής θέλη­σης, δύνα­μης και κινη­το­ποί­η­σης Στε­φά­νια στον χώρο του…