Περιήγηση: 600άρι στους αστυνομικούς

Επικαιρότητα
Αλεπουδόπιτα

«Αλε­που­δό­πι­τα» έφα­γαν διά­φο­ροι πονη­ροί στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα με αφορ­μή την ψήφι­ση στη Βου­λή, την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, του έκτα­κτου επι­δό­μα­τος για…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κλέων Γρηγοριάδης (ΜεΡΑ25): Επιχείρησε μάταια να λοιδορήσει το ΚΚΕ αλλά πήρε την απάντηση που έπρεπε (ΒΙΝΤΕΟ)

Απά­ντη­ση στον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό εκπρό­σω­πο του ΜέΡΑ25, Κλέ­ω­να Γρη­γο­ριά­δη, που επι­χεί­ρη­σε μάταια να λοι­δο­ρή­σει το ΚΚΕ για την τρο­πο­λο­γία με την…