Περιήγηση: 622 Γουδί - Άνω Γαλάτσι

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Με ανοιχτή πόρτα, λόγω βλάβης, εκτέλεσε δρομολόγιο αστικό λεωφορείο (VIDEO)

Αντι­μέ­τω­ποι με ένα θέα­μα που απο­δει­κνύ­ει τους κιν­δύ­νους που υπάρ­χουν και στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, ως απο­τέ­λε­σμα της χρό­νιας υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης από…