Περιήγηση: 80 χρόνια ΕΑΜ

Επικαιρότητα
Έκθεση ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Το Σάββατο ολοκληρώνεται στην Καισαριανή ‑από 4 Νοέμβρη στη Νίκαια

Αύριο Σάβ­βα­το 30 Οκτώ­βρη ολο­κλη­ρώ­νε­ται στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην Και­σα­ρια­νή, η παρου­σί­α­ση της Έκθε­σης ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τα 8Ο…