Περιήγηση: 86η ΔΕΘ

Επικαιρότητα
Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη ΔΕΘ: Σήμερα στις 12:00 ζωντανά από την ΕΡΤ3, το «ertnews.gr» και το πόρταλ «902.gr»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σήμε­ρα και αύριο επι­σκέ­πτε­ται τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο πλαί­σιο της 86ης Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σήμερα,…

Προτεινόμενο
Συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Έσπειρε εφησυχασμό για την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας 

Κλί­μα εφη­συ­χα­σμού για την κλι­μα­κού­με­νη επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας καλ­λιέρ­γη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη συνέ­ντευ­ξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Τρεις κι’ ο κούκος στην φασιστοσύναξη του μορφώματος Κασιδιάρη

Πήγαν για μαλ­λί και βγή­καν… κου­ρε­μέ­νοι. Ο λόγος για τα φασι­στοει­δή του μορ­φώ­μα­τος («Έλλη­νες») του κατα­δι­κα­σμέ­νου εγκλη­μα­τία ναζι­στή Κασι­διά­ρη που…