Περιήγηση: 9 Μάη 1945

Διεθνή
Ρωσία: Εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη των λαών με επιχείρηση καπηλείας για να «ξεπλυθεί» ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος | Πορείες του «Αθάνατου Συντάγματος»

Μεγά­λες εκδη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χτες στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της πρώ­ην ΕΣΣΔ για τα 77 χρό­νια από την Αντιφασιστική…

Επικαιρότητα
«Τον φασισμό τον τσάκισε ο Κόκκινος Στρατός»: Εκδήλωση στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα (VIDEO)

Με παλ­μό και μαχη­τι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα, η εκδή­λω­ση της ΤΕ Νότιου Τομέα της ΚΟ…

Ατέχνως
9η Μάη – Μέρα της απελευθέρωσης των λαών από την ΕΣΣΔ και τον Κόκκινο Στρατό | Μελετάμε — Διδασκόμαστε

Ενώ μαί­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία 73η μέρα του πολέ­μου, μια μέρα πριν τη σημα­δια­κό 1945, μόνο ένας (εθελο)τυφλός-ών…

Ιστορία
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 🚩Η ιστορική αλήθεια δεν διαστρεβλώνεται ούτε παραγράφεται

Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία (ΕΚΠ) στέλ­νει αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό στους λαούς της Ευρώ­πης, για την 74η επέ­τειο της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης…