Περιήγηση: CCCP

Μουσική
Κομσομόλ | ΕΣΣΔ — Και χιόνια κι αγέρας κι αστέρια τη νύχτα, αλλά εμένα καρδιά μου μέλημα μόνο ένα: Η πατρίδα θα τα βγάλει πέρα;

Γρά­φει ο Αστέ­ρης Αλαμπής_Μίδας Το χιό­νι, από την ίδια τη φύση του έχει εμπνεύ­σει κάθε λογής καλ­λι­τέ­χνες. Ανά­λο­γα με τη…

Επικαιρότητα
Αφιέρωμα του «Ριζοσπάστη» στα 30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ

Στο πολυ­σέ­λι­δο σημε­ρι­νό αφιέ­ρω­μα, ο «Ριζο­σπά­στης» κατα­γρά­φει σημα­ντι­κές πλευ­ρές και βασι­κά συμπε­ρά­σμα­τα από τα αντε­πα­να­στα­τι­κά γεγο­νό­τα που κορυ­φώ­θη­καν τον Δεκέμβρη…