Περιήγηση: Coca Cola

Κοινωνία
Ναρκο-μπίζνα…

Τη νομι­μο­ποί­η­ση της κάν­να­βης και για «ψυχα­γω­γι­κούς λόγους» στον Κανα­δά «χει­ρο­κρό­τη­σαν» πρώ­τοι και καλύ­τε­ροι μεγά­λοι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι, που «τρί­βουν τα…