Περιήγηση: compromesso storico –ιστορικός συμβιβασμός