Περιήγηση: COSCO-Dport

Επικαιρότητα
ΑΠΕΡΓΙΑ στην COSCO: Με αποφασιστικότητα και μαζική συμμετοχή στις πύλες συνεχίζεται η απεργία

Συνε­χί­ζουν την 24ωρη απερ­γία τους οι εργα­ζό­με­νοι της COSCO με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και μαζι­κή συμ­με­το­χή μπρο­στά στις πύλη της COSCO, κουρελιάζοντας…