Περιήγηση: covid Κορονοϊός

Επικαιρότητα
ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Τα καταγεγραμμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 600 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο

Mε τα «υγειο­νοι­μι­κά πρω­τό­κολ­λα» να υπο­τάσ­σο­νται σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες στις ανά­γκες κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου και τα απα­ραί­τη­τα μέτρα…

Κοινωνία
ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ: Σε λάθος οφείλεται η χθεσινή ανακοίνωση για 102 κρούσματα στο Κιλκίς!!!

Ερω­τή­μα­τα για την αξιο­πι­στία των καθη­με­ρι­νών στοι­χεί­ων για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας προ­κα­λούν οι διευ­κρι­νί­σεις του αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Κιλ­κίς Ανδρέα Βεργίδη…

Κοινωνία
πατριωτισμού πρόσκληση στον κορονοϊό
Featured Video Play Icon
Επίδειξη… πατριωτισμού πρόσκληση στον κορονοϊό — Τι λέει για το βίντεο το Πεντάγωνο;

Αναυ­δους μας άφη­σε το βίντεο με φαντά­ρους που φτά­νουν στο ακρι­τι­κό Καστε­λό­ρι­ζο, προ­κει­μέ­νου ν’ αντι­κα­τα­στή­σουν την προη­γού­με­νη φρου­ρά. Στο βίντεο, οι…