Περιήγηση: Covid-19Covid

Διεθνή
#Covid-19: Κανένας θάνατος στην ηπειρωτική Κίνα, για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε η πανδημία

Ουδείς νέος θάνα­τος ανα­φέρ­θη­κε εξαι­τί­ας της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού το τελευ­ταίο 24ωρο στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Εθνι­κή Επιτροπή…