Περιήγηση: Covid-9

Επικαιρότητα
Στις 13:00 η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιδημιολόγων — Στις 18:00 ανακοινώσεις από τον Θ. Πλεύρη

Συνε­δριά­ζει σήμε­ρα, στις 13:00, η Επι­τρο­πή Επι­δη­μιο­λό­γων και στις 18:00 θα γίνουν ανα­κοι­νώ­σεις από τον υπουρ­γό Υγεί­ας, Θάνο Πλεύ­ρη, χωρίς…