Περιήγηση: Cubainformacion

Επικαιρότητα
Διεθνής απήχηση της παρουσίασης του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Το ενδια­φέ­ρον Κου­βα­νι­κών και άλλων ξένων μέσων ενη­μέ­ρω­σης προ­σέλ­κυ­σε η εκδή­λω­ση για την παρου­σί­α­ση στην Αθή­να του βιβλί­ου «Τσε Γκεβάρα,…

Ατέχνως
Σημαντική αναγνώριση για το «Ατέχνως»: Άρθρα του Ν. Μόττα σε κουβανικές και κινέζικες ιστοσελίδες

Σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα κου­βα­νι­κά ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά σάιτ, το Cubainformacion, ανα­δη­μο­σιεύ­θη­κε επί­και­ρο άρθρο του συνερ­γά­τη του «Ατέ­χνως» Νίκου Μότ­τα που…