Περιήγηση: Daimler-Mercedes-Benz

Διεθνή
«Πράσινες» απολύσεις

Για ρεκόρ απο­λύ­σε­ων στην αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία γίνε­ται λόγος στον Τύπο και πιο συγκε­κρι­μέ­να για 10.000 απο­λύ­σεις παγκο­σμί­ως από τη γερ­μα­νι­κή «Daimler»…