Περιήγηση: Defender Europe 20

Διεθνή
Η ΕΕ με τις μάσκες του κορανοϊού στα μάτια: 30.000 Αμερικανοί στρατιώτες εισβάλουν στην Ευρώπη

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έθε­σαν την Ιτα­λία σε επί­πε­δο προει­δο­ποί­η­σης / συνα­γερ­μού 3 |> «απο­φύ­γε­τε τα μη απα­ραί­τη­τα ταξί­δια», ανε­βά­ζο­ντας σε…