Περιήγηση: Defender Europe 2021

Διεθνή
ΚΚΕ-Ευρωβουλή: Ερώτηση για τα επικίνδυνα σχέδια και σενάρια πολέμου της ΝΑΤΟικής άσκησης «Defender Europe 21»

Νέα παρέμ­βα­ση με αφορ­μή τη ΝΑΤΟι­κή άσκη­ση «Defender Europe 21» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση του ευρωβουλευτή…

Επικαιρότητα
«Καραβιές» κινδύνων

Χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νοί και Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες, δυνά­μεις «μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νες» σε όλα τα πεδία των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων τα τελευ­ταία χρό­νια, εκα­το­ντά­δες οχή­μα­τα και…