Περιήγηση: Dior

Πολιτισμός
EETE: Τι θα έλεγαν ‑αν μιλούσαν- οι Καρυάτιδες κ. υπουργέ; (για την επίδειξη μόδας του Οίκου «Dior» στην Ακρόπολη)

Την αντί­θε­σή του στην κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι και μνη­μεία ως ντε­κόρ για την προ­βο­λή της συλ­λο­γής του οίκου…