Περιήγηση: Donbass

Διεθνή
Τύμπανα πολέμου: εντείνεται η στρατιωτική κινητικότητα γύρω από την Ουκρανία (Φωτο, Video)

Έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη σήμε­ρα από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας του ΝΑΤΟ Με όλους τους τρό­πους, με απει­λές, «προει­δο­ποι­ή­σεις», στρα­τιω­τι­κές προετοιμασίες…