Περιήγηση: drones «MQ-9 Reaper»

Πολιτική
Αμερικανική στρατιωτική «απόβαση» στην Ελλάδα – Οι βάσεις, τα drones και τα tankers

Τελευ­ταίο Σάβ­βα­το του Οκτω­βρί­ου. Σχε­δόν αξη­μέ­ρω­τα, εν μέσω ομί­χλης, ακού­γε­ται ένα βου­η­τό από τον διά­δρο­μο απο-προ­σγειώ­σε­ως του «Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου» από…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ — ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ✴️ Πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις

➰  Σε εξέ­λι­ξη η καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών ➰  Πλα­τύ άνοιγ­μα στους εργα­ζό­με­νους και στα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, με το σύνθημα…