Περιήγηση: Édouard Philippe

Διεθνή
ΓΑΛΛΙΑ: Νέο κύμα απεργιών

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Οι εργά­τες σε μεγά­λα διυ­λι­στή­ρια απερ­γούν από χτες, μετά από κάλε­σμα της Ομο­σπον­δί­ας στη Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία (FNIC) Νέες…