Περιήγηση: Eduardo Galeano

Αθλητικά
Κάποιο τολμηρό αγρίμι ξεφεύγει διαπράττοντας το σφάλμα να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα, τον διαιτητή και το κοινό στις κερκίδες σε μια απαγορευμένη περιπέτεια ελευθερίας

(Eduardo Galeano βιβλίο “Το ποδό­σφαι­ρο στη σκιά και στο φως”) Αφιε­ρω­μέ­νο στα παι­διά που συνά­ντη­σα κάπο­τε, πριν από χρό­νια, να…