Περιήγηση: Elige lo necesario

Διεθνή
ΙΣΠΑΝΙΑ: Το ζήτημα της Καταλονίας κυριαρχεί στις εκλογές — ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας: Elige lo necesario, Επίλεξε το απαραίτητο!

Οι νέες, 10-Noε-19 πρό­ω­ρες εκλο­γές στην Ισπα­νία — μέρος διερ­γα­σιών στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό που έχουν ξεκι­νή­σει από το 2015 -…