Περιήγηση: Ellinika Hoaxes

Πολιτική
Τα «Ελληνικά hoaxes», οι νεκροί του Πολυτεχνείου και το ξέπλυμα της Χούντας

«Ελλη­νι­κά hoaxes»: Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, με αφορ­μή την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, οι βρι­κό­λα­κες της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής…

Απόψεις
Αφιερωμένο στα «Ελληνικά Hoaxes»: Τι λέει ο δανέζικος (αστικός) Τύπος για το αντιλαϊκό νομοσχέδιο που διώκει κάθε φωνή ενάντια στο ΝΑΤΟ

Πήγαν για μαλ­λί και βγή­καν κου­ρε­μέ­νοι. Ο λόγος για τους συντά­κτες των «Ελλη­νι­κών Hoaxes» που επι­χεί­ρη­σαν να παρου­σιά­σουν ως «παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση» την…