Περιήγηση: Ennead Architects

Επικαιρότητα
Στη Σαγκάη το μεγαλύτερο μουσείο αστρονομίας στον κόσμο υποδέχεται το κοινό

Το φαρα­ω­νι­κό αρχι­τε­κτό­νη­μα είναι σχε­δια­σμέ­νο χωρίς ευθεί­ες γραμ­μές ή ορθές γωνί­ες, «απη­χώ­ντας τη γεω­με­τρία του σύμπα­ντος και τη δυνα­μι­κή ενέργεια…