Περιήγηση: Ernesto Che Guevara

Ιστορία
Σάντα Κλάρα, το τελευταίο εμπόδιο πριν την τελική νίκη της Κουβανέζικης Επανάστασης

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Μελε­τώ­ντας την ιστο­ρία της Επα­να­στα­τι­κής δρά­σης και του αντάρ­τι­κου της Κού­βας 1956–58 βγαί­νουν συμπε­ρά­σμα­τα για τους νόμους…