Περιήγηση: EUAM Ukraine

Επικαιρότητα
Ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία — Αποκλειστικό δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη»

Σε Κίε­βο, Λβιβ, Χερ­σώ­να, Οδησ­σό και αλλού ανα­λαμ­βά­νει «δρά­ση» η κυβέρ­νη­ση στο πλαί­σιο της αντι­δρα­στι­κής ευρω­ε­νω­σια­κής απο­στο­λής «EUAM Ukraine» Για…