Περιήγηση: Euro 1968

Ιστορία
Σαν σήμερα η Ιταλία απέκλεισε την Σοβιετική Ένωση στα ημιτελικά του Euro 1968 με το στρίψιμο γαλλικού φράγκου

Πενή­ντα δύο χρό­νια συμπλή­ρω­νο­νται από την ημέ­ρα που η Ιτα­λία χρειά­στη­κε τo στρί­ψι­μο ενός γαλ­λι­κού φρά­γκου, προ­κει­μέ­νου να… απο­κλεί­σει την…