Περιήγηση: Euronews

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους του «Euronews» ενάντια στις μεθοδεύσεις της ιδιοκτησίας

Τις μεθο­δεύ­σεις της ιδιο­κτη­σί­ας του «Euronews», που έχουν στό­χο την από­λυ­ση όλων των εργα­ζο­μέ­νων, καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ στο «EURONEWS»: Καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα, να αποδεσμευτούμε από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Συνέ­ντευ­ξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στο «Euronews» και την δημο­σιο­γρά­φο Έφη Κου­τσο­κώ­στα. — Θέλω να ξεκινήσουμε…