Περιήγηση: European Super League

Αθλητικά
European Super League: Είναι πολλά τα λεφτά — Τα κίνητρα των «12», οι αντιδράσεις, τα επόμενα βήματα

Είναι πολ­λά τα λεφτά εξί­σου μεγά­λη και η απα­λη­στία των ιδιο­κτη­τών των ισχυ­ρό­τε­ρων ποδο­σφαι­ρι­κών συλ­λό­γων της Ευρώ­πης. Οι Ρεάλ, Μάν­τσε­στερ Γιουνάιτεντ…