Περιήγηση: Eurostat

Κοινωνία
Eurostat: Με σημαντικές στερήσεις το 14,2% των νέων 15–29 ετών στην Ελλάδα — Στον κίνδυνο της φτώχειας το 26%

Με σημα­ντι­κές υλι­κές και κοι­νω­νι­κές στε­ρή­σεις βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πο το 6% των νέων ηλι­κί­ας 15–29 ετών στην ΕΕ, σύμ­φω­να με στοιχεία…