Περιήγηση: FARC

Διεθνή
Δύο δημοψηφίσματα

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή έλα­βαν χώρα δύο δημο­ψη­φί­σμα­τα, σε δυο δια­φο­ρε­τι­κές γωνιές του πλα­νή­τη και με διαφορετικό…