Περιήγηση: Fatih Mehmet Maçoglu

Συνεντεύξεις
Φατίχ Μεχμέτ Ματσόγλου: Ο Τούρκος αγωνιστής δήμαρχος του Ντερσίμ μιλά αποκλειστικά στο «Ατέχνως»

Στην Ελλά­δα βρέ­θη­κε ο αγω­νι­στής Τούρ­κος δήμαρ­χος Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, με την ευκαι­ρία της προ­βο­λής δύο ντο­κι­μα­ντέρ για το Ντερσίμ.…

Επικαιρότητα
Μήνυμα προς τον Ελληνικό Λαό δήμαρχου 🚩Ντερσίμ Φατίχ Μέχμετ Ματσόγλου

Αγα­πη­τοί φίλοι, Είμαι πραγ­μα­τι­κά ενθου­σια­σμέ­νος και ανα­μέ­νω με ανυ­πο­μο­νη­σία το ταξί­δι μου στην Ελλά­δα! Είναι πραγ­μα­τι­κά μια πολύ όμορ­φη, μοναδική…