Περιήγηση: FedEx

Διεθνή
ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς και «πολλά θύματα» σε εγκαταστάσεις της FedEx στην Ινδιανάπολη

Επει­σό­διο με πυρο­βο­λι­σμούς και «πολ­λά θύμα­τα» σημειώ­θη­κε σε εγκα­τα­στά­σεις της FedEx στην Ινδια­νά­πο­λη, πρω­τεύ­ου­σα της πολι­τεί­ας Ιντιά­να των ΗΠΑ, αργά…